HUURVOORWAARDEN AUTO

HUURVOORWAARDEN AUTO

- 1 huurdag is 24 uur (ingaande om 08.00 uur).
- 1 weekend loopt van vrijdag 18.00 uur t/m maandag 08.00 uur.
- 1 week is 7 dagen.
- Tarieven zijn exclusief brandstof.
- Auto wordt vol brandstof geleverd, s.v.p. ook vol afleveren.
- De bestuurder moet minimaal 21 jaar oud zijn en 1 jaar in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs.
- In geval van pech, schade of aanrijding dient men direct contact op te nemen met de verhuurder.
- Alle genoemde prijzen zijn incl. 21% BTW.
- Alle auto’s zijn all-risk verzekerd met een WA-dekking.
- Het eigen risico bij schade bedraagt €500,- per gebeurtenis.
- Voor personen onder de leeftijd van 24 jaar geldt een eigen risico van € 900,-.
- Het is niet toegestaan met de huurauto buiten de EU-landen te rijden, met uitzondering van Zwitserland & Noorwegen. Graag wel bij ons aangeven dat u naar het buitenland gaat.
- Indien ten tijde van een schadegebeurtenis de bestuurder alcohol, een bedwelmende of opwekkende stof heeft gebruikt en hij niet in staat kan worden geacht de auto naar behoren te besturen, geldt een aansprakelijkheid voor het totale schadebedrag.
- Bovenhoofdse schade kan niet worden afgekocht; hierbij blijft het eigen risico van kracht.
- De borgsom is gebaseerd op de vooraf geschatte huursom plus eigen risico.
- Huurder dient het interieur van de auto schoon af te leveren. Bij niet nakomen worden er schoonmaakkosten berekend.
- Bovag-huurvoorwaarden zijn ook van toepassing.